Оновлена сторінка видання

Банер університету

Науковий вісник
Таврійського державного агротехнологічного університету
Електронне наукове фахове видання


2018 - Випуск 8:

  Том 1,   Том 2

2017 - Випуск 7:

  Том 1

2016 - Випуск 6:

  Том 1,,   Том 2 ,   Том 3

2015 - Випуск 5:

  Том 1,   Том 2

2014 - Випуск 4:

  Том 1,   Том 2

2013 - Випуск 3:

  Том 1

2012 - Випуск 2:

  Том 1,   Том 2,   Том 3,   Том 4,   Том 5

2011 - Випуск 1:

  Том 1,   Том 2,   Том 3

      Головна сторінка видавництва

Рік заснування:2011
Проблематика:

Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва та прикладної геометрії інженерної графіки.

УДК: 621.311:631
П 3.8
ISSN: 2220-8674
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 2-05/05 від 31.05.2011
Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016
Галузь науки: технічні науки: технічні
Реферативні бази: - Випуски систематично передаються до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
- «Україніка наукова» - українська загальнодержавна реферативна база даних.
- Google Scholar.
- eLibrary.
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська
Мінімальні системні вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP, Internet Explorer 5.0, Acrobat Reader 6.0.
Засновник: Таврійський державний агротехнологічний університет
Головний редактор: Кюрчев Володимир Миколайович, д.т.н., професор, ректор ТДАТУ
Заступник головного редактора: Надикто Володимир Трохимович, чл.- кор. НААНУ, д.т.н., професор, проректор ТДАТУ
Відповідальний секретар: Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор, зав. каф. ТДАТУ
Члени редколегії:

Гнатушенко В.В. - д.т.н., проф.;
Дідур В.А. - д.т.н., проф.;
Єремєєв В.С. - д.т.н., проф.;
Леженкін О. М. - д.т.н., проф.;
Малкіна В.М. – д.т.н., проф.;
Назаренко І.П. - д.т.н., проф.;
Панченко А.І. - д.т.н., проф.;
Скляр О.Г. - к.т.н., проф.;
Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.;
Фурман І.О.- д.т.н., проф.

Додаткові відомості:вимоги до статей
Адреса редакції: ТДАТУ. Просп. Б. Хмельницького 18,
м. Мелітополь, Запорізька обл.,
інд 72312 Україна
тел. (0619) 42-06-94, 42-57-97


©  Таврійський державний агротехнологічний університет, 2018