Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції пам’яті І.І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів» (8-9 червня 2017 року).
скачати матеріали конференції

Фахові видання ТДАТУ

Оновлена сторінка видання
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету
Друковане наукове фахове видання
Рік заснування: 1998 - Таврійська державна агротехнічна академія
2007 - Таврійський державний агротехнологічний універистет
Проблематика:

Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва, прикладної геометрії та інженерної графіки.
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.

УДК: 621.311:631
П 3.8
ISSN: 2078-0877
Фахова реєстрація: Наказ МОН № 1528 від 29.12.2014
Галузь науки: технічні науки: технічні
Реферативні бази: - Випуски систематично передаються до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
- «Україніка наукова» - українська загальнодержавна реферативна база даних.
- Google Scholar.
- elibrary.
Свідоцтво про державну реєстрацію: Міністерство юстиції України: 13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного універистету
Електронне наукове фахове видання
Рік заснування:2011
Проблематика:

Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва та прикладної геометрії інженерної графіки.

УДК: 621.311:631
П 3.8
ISSN: 2220-8674
Фахова реєстрація України: Постанова № 2-05/05 від 31.05.2011
Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016
Галузь науки: технічні науки: технічні
Реферативні бази: - Випуски систематично передаються до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
- «Україніка наукова» - українська загальнодержавна реферативна база даних.
- Google Scholar.
- elibrary.
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійськаАдреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна