Банер університету

Праці
Таврійського державного агротехнологічного університету
наукове фахове видання


герб ТГАТУ
Оновлена сторінка видання
2018 - Випуск 18:

  Том 1

2017 - Випуск 17:

  Том 1,   Том 2   Том 3

2016 - Випуск 16:

  Том 1,   Том 2

2015 - Випуск 15:

  Том 1,   Том 2,   Том 3,   Том 4

2014 - Випуск 14:

  Том 1,   Том 2,   Том 3

2013 - Випуск 13:

  Том 1,   Том 2,   Том 3,   Том 4,   Том 5,   Том 6   Том 7

2012 - Випуск 12:

  Том 1,   Том 2,   Том 3,   Том 4

2011 - Випуск 11:

  Том 1,   Том 2,   Том 3,   Том 4,   Том 5,   Том 6

2010 - Випуск 10:

  Том 1,   Том 2,   Том 3,   Том 4,   Том 5,   Том 6,   Том 7,   Том 8,   Том 9,   Том 10

      Головна сторінка видавництва

Рік заснування: 1998 - Таврійська державна агротехнічна академія
2007 - Таврійський державний агротехнологічний універистет
Проблематика:

Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва, прикладної геометрії та інженерної графіки.
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.

Фахова реєстрація: Наказ МОН № 1528 від 29.12.2014
Галузь науки: технічні науки: технічні
Реферативні бази: - Випуски систематично передаються до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
- «Україніка наукова» - українська загальнодержавна реферативна база даних.
- Google Scholar.
- eLibrary.
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції України: 13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Таврійський державний агротехнологічний університет
Головний редактор: Кюрчев Володимир Миколайович, д.т.н., професор, ректор ТДАТУ
Заступник головного редактора: Надикто Володимир Трохимович, чл.- кор. НААН України, д.т.н., професор, проректор ТДАТУ
Відповідальний секретар: Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор, зав. каф. ТДАТУ
Члени редколегії:

Гнатушенко В. В. - д.т.н., професор;
Дідур В. А. - д.т.н., професор;
Єремєєв В. С. - д.т.н., професор;
Караєв О. І. – д.т.н., с.н.с.;
Леженкін О. М. - д.т.н. доцесор;
Малкіна В. М. – д.т.н., професор;
Назаренко І. П. – д.т.н., проф.;
Панченко А. І. - д.т.н., професор;
Скляр О. Г. - к.т.н., професор;
Волошина А. А. – д.т.н., проф.;
Тарасенко В. В. - д.т.н., професор;
Федюшко Ю. М. – д.т.н., професор;
Фурман І. О.- д.т.н., професор.

Додаткові відомості:вимоги до статей
Адреса редакції: ТДАТУ. Просп. Б. Хмельницького 18,
м. Мелітополь, Запорізька обл.,
інд 72312 Україна
тел. (0619) 42-06-94, 42-57-97


©  Таврійський державний агротехнологічний університет, 2018