Надикто Володимир Трохимович

Проректор ТДАТУ з наукової роботи
доктор технічних наук, професор
директор Науково-дослідного інституту механізації землеробства півдня України
член-кореспондент Національної академії аграрних наук України

     Надикто Володимир Трохимович народився 2 січня 1956 року в с. Шауліно Почепського району, Брянської області. Після закінчення середньої школи в 1972 році вступив до Дніпропетровського сільськогосподарського інституту. Вищий навчальний заклад закінчив з відзнакою в 1977 р. В жовтні цього ж року був прийнятий на посаду старшого інженера лабораторії механізації вирощування рицини Південного відділення УкрНДІМЕСГ (смт. Якимівка, Запорізька область).
     В травні 1978 р. був призваний до лав Радянської армії. Військову службу проходив в м. Москві. З лав армії у 1979 році повернувся на попереднє місце роботи.
     У Південному філіалі УкрНДІМЕСГ (нині – Південний науково - дослідний центр ННЦ «ІМЕСГ» УААН) працював на посадах старшого інженера, молодшого, наукового і старшого наукового співробітників, завідувача лабораторії та завідувача відділу працював до липня місяця 2002 р.
     В 1983 році вступив до заочної аспірантури при Московському інституті інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В.П. Горячкіна. В 1989 р. захистив кандидатську, а в 2001 р. - докторську дисертації. Вчене звання старшого наукового співробітника отримав у 1993 році.
     З 2002 року працює в Таврійському державному агротехнологічному університеті (ТДАТУ, м. Мелітополь, Запорізька обл.). У 2002 р. отримав вчене звання доцента, в 2003 р. - вчене звання професора, в 2006 р. - звання члена-кореспондента, а в 2008 р. - дійсного члена Академії інженерних наук України. З листопада 2010 р. є членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України.
     Нині обіймає посаду проректора ТДАТУ з наукової роботи. За період трудової діяльності опублікував більше 240 наукових праць, із яких більше 30 - авторські свідоцтва і патенти на винаходи.
     Надикто В.Т. має відзнаку "Відмінник аграрної освіти" І, ІІ і ІІІ-го ступенів, "Знак пошани" і орден "За заслуги перед Запорізьким краєм"