Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 15. Том 1


Мелітополь 2015


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2015. - Вип. 15. Т.1. - 266 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 6 від 24 лютого 2015 р.
     У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень в галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислового та харчових виробництв.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - д.т.н., проф. (відповідальний секретар); Гнатушенко В.В. - д.т.н., проф.; Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Єремєєв В.С. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф.; Куценко Ю.М. – д.т.н., проф.; Леженкін О. М. - д.т.н. доц.; Малкіна В.М. – д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., с.н.с.; Федюшко Ю.М. – д.т.н., проф.; Фурман І.О.- д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.

ISSN 2078-0877Титульний лист
ЗМІСТ

МАШИНИ І ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

1.     Ялпачик В. Ф., Стручаев Н. И., Верхоланцева В. О. Планувння експерементальних досліджень процеса охолодження зерна
2.     Бойко Г. А., Чурсіна Л. А. Конкурентоспроможна змішана пряжа з волокнами льону олійного,як альтернатива імпортованій сировині
3.     Ялпачик В. Ф, Стручаєв Н. И., Ялпачик Ф. Ю. Підготовка соняшникового лушпиння до брикетування
4.     Прохорова Н. І., Домбровська О. П., Тіхосова Г. А. Фізико-хімічні властивості целюлозовмісних матеріалів з льону олійного
5.     Бобирь С. В., Кузьмина Т. О., Тернова Т. І. Перспективи виробництва органічного геотекстилю в Україні
6.     Тіхосова Г. А., Князев О. В., Тулученко Н. В. Аналіз властивостей геотекстилю, що застосовується у сільському господарстві в Україні та США
7.     Богданова О. Ф., Головенко Т. Н., Кгязев А. В. Переработка льняной соломы механо-химическим способом для получения качественной целюлозы
8.     Ялпачик О. В., Буденко С. Ф., Самойчук К. О. Дослідження процесів руху зернових часток у робочій камері пальцевої дробарки
9.     Самойчук К. О., Полудненко О. В., Циб В. Г. Визначення відстані між соплами форсунок протитечійно-струминного змішувача безалкогольних напоїв
10.     Прісс О. П., Жукова В. Ф. Вибір Оптимальних концентрацій біологічно активних речовин для зберігання плодів огірка

11.     Сербій Є. К. Методика обгрунтування кількісного складу композицій для дражування насіння
12.     Атанасова В. В. Зміна властивостей сочевиці під час біоактивації
13.     Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту сухих речовин у плодах сливи залежно від погодних чинників
14.     Гвоздєв О. В., Ялпачик О. В. Оптимізація енерговитрат просу подрібнення зерна шляхом вдосконалення конструкції дробарки зерна
15.     Всеволодов О. М. Раціональний спосіб миття коренеплодів у барабанних мийних машинах
16.     Березовський Ю. В. Оцінка технічних рішень у виробництвілляної продукції
17.     Болгова Н. В. Упаковка м'яса в модифіковану атмосферу
18.     Гриньова Д. В. Збільшення приростів живої маси та збагачення жовтка яєць перепелів вітаміном Е
19.     Коляновська Л. М. Порівняльний розрахунок техніко-економічних параметрів екстрактора з електромагнітним інтенсифікатором та технології УЕЛ-1
20.     Янаков В. П., Ивженко А. В., Антропова Л. Н. Пути повышения эффективности тестомесительных машин

21.     Максисько О. Р. Вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) на гідромеханічні характеристики теплоносія на межі "стінка трубопроводу-вода"
22.     Терзієв С. Г., Ружицька Н. В. Використання мікрохвильових технологій у процесах екстрагування олії кави
23.     Семко Т. В. Технологія виробництва твердого сиру з використанням високотемпературної обробки молока
24.     Паляничка Н. О. Визначення основних параметрів і режимів роботи промислового зразка імпульсного гомогенізатора молока
25.     Вербицький О. М., Князєв О. В. Визначення вологості лляної трести в процесі заготівлі
26.     Коб'яков С. М., Домбровська О. П. Обробка лляної сировини на потоншувальному механізмі експерементальної технологічної лінії
27.     Мєняйло-Басиста І. О., Тернова Т. І., Тіхосова Т. І., Тіхосов С.М . Удосконалення процесу механічної обробки стебел трести льону олійного
28.     Петриченко С. В., Гвоздєв О. В. Біораскладаємі полімерні матеріали для упаковки
29.     Рожкова Л. Г. Вибір типа вітроустановок для умов України
30.     Божко Н. В., Тищенко В. І. Застосування бета-каротину як натурального барвника в ковбасних продуктах

31.     Олексієнко В. О., Фучаджи Н. О., Червоткіна О. О. Дослідження процесу гранулювання відходів на роторних пресах з плоскою матрицею
32.     Самойчук К. О., Ковальов О. О., Султанова В. О. Якість та енергетична ефективність процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків
33.     Карпутіна Д. Д., Фролова Н. Е., Королюк К. Є., Мельник І. В. Розроблення ферментованих напоїв на основі цукрового сорго та концентрату яблучного соку
34.     Бойко Т. Ю. Визначення параметрів процесу сортування продуктів лущення насіння соняшника за допомогою псевдозрідженного шару
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 03.03.2015 р. друк. Rizo.
12,8 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – к.т.н., проф. Ялпачик Ф.Ю.
     Редактор – к.т.н., доц. Самойчук К.О.
     Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна