Таврійський державний агротехнологічний університет (головний корпус)
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 

ПРАЦІ ТДАТУ

Випуск 14. Том 1


Мелітополь 2014


     УДК 621.311:631
     П3.8
     Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2014. - Вип. 14. Т.1. - 182 с.

          Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,
          Протокол № 4 від 24 грудня 2013 р.
     У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень в галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислового та харчових виробництв.

     Редакційна колегія праць ТДАТУ:
     Кюрчев В.М. - к.т.н., проф., ректор ТДАТУ (головний редактор); Надикто В.Т. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. (заступник головного редактора); Діордієв В.Т. - к.т.н., проф. (відповідальний секретар); Дідур В.А. - д.т.н., проф.; Кушнарьов А.С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф.; Леженкін О.М. - д.т.н., проф.; Малкіна В.М. – д.т.н. проф.; Никифорова Л.Є. - д.т.н., проф.; Овчаров В.В. - д.т.н., проф.; Панченко А.І. - д.т.н., проф.; Скляр О.Г. - к.т.н., доц.; Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.; Шацький В.В. - д.т.н., проф.; Ялпачик Ф.Ю. - к.т.н., проф.
ISSN 2078-0877
до архіву номерів

ЗМІСТ

1.     Ялпачик В.Ф., Ялпачик Ф.Е., Стручаев Н.И. Извлекающий аппарат ротационного типа
2.     Циб В.Г., Полудненко О.В. Аналіз методів оцінювання якості змішування рідких компонентів при виробництві безалкогольних напоїв
3.     Гербер Ю.Б., Гаврилов О.В. ,Вербицький О.П. Дослідження теплових процесів в пластинчастому апараті при виробництві молочних продуктів
4.     Олексієнко В.О., Колосков Д.О. Проблеми травмування зерна при переміщенні і завантаженні його в силоси та пропозиції щодо його зниження
5.     Паляничка Н.О. Модель подрібнення жирової фази молока при імпульсній гомогенізації
6.     Петриченко С.В., Гвоздєв О.В. Нові матеріали для пакування харчових продуктів
7.     Самойчук К.О., Ковальов О.О. Використання нормалізації в струменевому гомогенізаторі молока з роздільною подачею вершків
8.     Клевцова Т.О. Методи математичного моделювання, що застосовуються для процесу сепарації зерна
9.     Ялпачик Ф.Ю., Янаков В.П., Скляр І.В. Формулювання технічних характеристик тістомісильних машин періодичної дії
10.     Бойко Т.Ю. Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми машини для переробки плодових вичавок

11.     Юрченко С.Л., Сороколат Н.В. Вивчення властивостей розчинів піноутворювачів
12.     Акуленко С.В., Желудков А.Л. Влияние режимов куттерования мяса кур механической обвалки на его водосвязывающую способность
13.     Бескровний О.І. Практична реалізація результатів моделювання процесу пластикації кондитерських мас
14.     Бондарев Р.А., Киркор М.А. Обоснование применения роторного классификатора для разделения пищевых порошков
15.     Віннікова В.О. Порівняльна характеристика споживчих властивостей сиркової пасти збагаченої Омега – 3 та Омега – 6
16.     Дюкарева Г.І., Соколовська О.О. Перспективи використання стевії в кондитерській промисловості як піноутворювача та стабілізатора
17.     Котляр О.В., Горальчук А.Б., Гринченко О.О. Вплив на піноутворюючу здатність рецептурних компонентів сухого збивного напівфабрикату
18.     Кузьміна Т.О., Расторгуєва М.Й., Бобирь С.В. Розробка рекомендацій для збереження якісних властивостей льоносировини під час тривалого зберігання
19.     Курмаз Я.В. Обгрунтування використання пшеничних висівок при виробництві функціональних м'ясних продуктів
20.     Ляліна Н.П., Резвих Н.І., Березовський Ю.В. Оптимальні параметри приготування трести безнаркотичних конопель способом холодноводного мочіння

21.     Мороз О.В. Розробка моделі технологічного процесу отримання гранульованих продуктів на основі рослинної сировини
22.     Пільненко А.К. Розрахунок технологічних параметрів машини для нарізання гастрономічних продуктів
23.     Проскурня І. О. Обгрунтування використання курячого м’яса та овочевих соків для виробництва варених ковбас дієтичного призначення
24.     Савченко-Перерва М.Ю., Якуба О.Р. Розрахунок втрат тиску апарата із зустрічними закрученими потоками після вдосконалення для харчової промисловості
25.     Черевична Н.І., Ольховська В.С. Застосування методологічного підходу до розробки та впровадження системи управління якістю бісквітної продукції на основі концепції НАССР
26.     Шеменчук Ю.В. Теоретичне обгрунтування застосування показників NOR, PSE і DFD Яловичини в промисловості

Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції
13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Підписано до друку 28.01.2014 р. друк. Rizo.
11,4 умов. друк. арк. тираж 100 прим.
Типографія «Люкс» ПП Верескун.
     Відповідальний за випуск – к.т.н., проф. Ялпачик Ф.Ю.
     Редактор – к.т.н., доц. Самойчук К.О.
     Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв
     Адреса редакції: ТДАТУ просп. Б. Хмельницького 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312 Україна